• Vedenie školy

   • Vedenie školy

   • Správna rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii školy, princípom školy, rozpočtu, menovaniu riaditeľa školy a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne. Stretnutí, resp. ich častí sa môžu zúčastniť aj rodičia.

    Manažment školy je najvyšším riadiacim orgánom školy. Tvoria ho zakladatelia školy a nimi zvolení odborníci. Manažment rozhoduje najmä o vízii školy a koncepčných otázkach, schvaľuje rozpočet školy.

    Manažér školy riadi školu z hľadiska rozvoja, realizácie vízie školy, ako aj po ekonomickej a administratívnej stránke. Nie je zamestnancom školy, zastihnuteľný je e-mailom, telefonicky, počas konzultačných hodín a podľa dohody.

    Riaditeľ školy zabezpečuje operatívne riadenie školy. Riadi školu po pedagogickej stránke.  Zabezpečuje aj pedagogický proces, zastihnuteľný je prednostne počas konzultačných hodín, ale aj e-mailom a telefonicky.


    Vedenie školy

    PaedDr. Mária Boledovičová
    riaditeľka školy

    Ing. Peter Halák
    manažér školy a predseda správnej rady
    e-mail: halak@skolafelix.sk
    tel. č.: 0948 697 080

    Členovia správnej rady školy

    Mgr. Rastislava Haláková
    členka správnej rady školy

    Mgr. Dávid Králik
    člen správnej rady školy

    Mgr. Henrieta Lenčéšová
    členka správnej rady školy (zástupca rodičov)

    MUDr. Robert Illéš
    člen správnej rady školy (zástupca rodičov)

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Informácie pre záujemcov o štúdium: +421 948 697 080 Felix klub: Kika / Renča: +421 948 840 985 Bernard: +421 948 196 201 Baška: +421 948 840 985 Ľudka: +421 948 261 740 Zorka: +421 948 478 430 Andrej: + 421 948 925 199 Sisa: +421 948 078 630
   • Haanova 28, 851 04 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie