• Stravovanie

   • Stravovanie

   • Žiaci majú zabezpečené obedy v školskej jedálni. Stravovanie zabezpečuje Školské stravovacie zariadenie Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 

    Presun na obed a dozor počas obeda zabezpečujeme našimi pedagogickými zamestnancami.

    Všetky deti z prvého stupňa sú prihlásené na obed. Deti si nemôžu jedlo vyberať, aj keď to tak na stránke vyzerá. Všetky deti však nosia na obed čipy kvôli evidencii (zároveň sa pripravujú na obdobie, keď si obedy vyberať budú)

    Deti z druhého stupňa si jedlo vyberajú a objednávajú cez Edupage.


    Cena a spôsob platby

    Cena za obedy pre žiakov prvého stupňa je 1,39 €, druhého stupňa 1,46 €. Platby realizujte prevodom na účet dodávateľa stravy:  SK 15 1100 0000 0029 4002 7069. Variabilný symbol je rovnaký, ako pri platení príspevkov na školu, t.j. každé dieťa má svoj jedinečný VS.

    Stav platieb nájdete na stránke našej školy po prihlásení  alebo v mobilnej aplikácii EDUPAGE.


    Odhlasovanie obedov

    Na webstránke do 14:00 predchádzajúceho dňa, alebo ráno do 8:00 hod. , len v akútnych prípadoch na telefónnom čísle +421 910 259 609.


    Aktuálny jedálny lístok

    Jedálny lístok je dostupný na tejto stránke. Platí verzia, v ktorej sú uvedené len obedy bez možnosti výberu.

     

    Naše deti majú k dispozícii aj šalátový bar, ktorý obsahuje nádoby s rôznymi druhmi zeleniny a šalátov a deti si z neho samostatne naberajú.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Kika Mlynarovičová / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Renča Kontárová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Majka Tomová / Pandy (pondelok - štvrtok): +421 948 697 115 Bernard Brisuda / Pandy (piatok): +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Sisa Mrišová / Včely + Mravce: +421 948 078 630 Andrej Svetko / Svište + Surikaty: +421 948 925 199 Peťo Suja, Adam Slovák / Sovy: +421 948 925 199
   • Haanova 28, 851 04 Bratislava pôsobisko: Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie