• Školné a poplatky

  • Zápisné

   500 €
   200 € druhý a každý ďalší súrodenec žiaka našej školy

   Zápisné sa platí jednorázovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe). 

    


   Školné na rok 2017/18


   196 € mesačne 10 mesiacov v roku
   147 € mesačne druhý súrodenec
   98 € mesačne tretí a každý ďalší súrodenec

   Školné sa platí vopred do konca predchádzajúceho mesiaca (t.j. do 31. 8. na september).

   Zápisné pri prestupe do existujúcich tried je 500 €.

    


   Školský klub detí na rok 2017/18


   46 € mesačne 10 mesiacov v roku

    

   Školné aj poplatok za školský klub detí na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy vopred do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.

   Číslo účtu je SK 23 1100 0000 0029 2088 6691 a variabilný symbol platí ten, ako predchádzajúce rokyy, noví rodičia ho nájdu nájdu v zmluve).


   Stav platieb nájdete na stránke EDUPAGE po prihlásení na www.skolafelix.sk alebo v mobilnej aplikácii EDUPAGE.

    

    

   Poplatky zahŕňajú všetky pomôcky, učebnice (aj na anglický jazyk) a učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, potrieb na výtvarnú výchovu a pod.

   Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu.

   V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách - napr. adaptačná víkendovka, škola v prírode, prípadne kurzy ako korčuľovanie, plávanie, lyžovanie.

   Poplatok je možné uhradiť aj vopred na celý školský rok do 31.7., v tom prípade poskytujeme zľavu 40 Eur z celoročného poplatku.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Felix klub: Kika / Renča: +421 948 840 985 Bernard: +421 948 196 201 Baška: +421 948 840 985 Ľudka: +421 948 261 740 Zorka: +421 948 478 430 Andrej: + 421 948 925 199 Sisa: +421 948 078 630
   • Haanova 28, 851 04 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie