• Učiteľské pozície

    • Člen vedenia školy

     • Úväzok:
      Plný úväzok
      Dátum nástupu:
      Po dohode, najskôr 1. januára 2018
     • Požiadavky:
      Hľadáme vhodných kandidátov na rozšírenie nášho tímu na úrovni manažmentu školy/siete škôl. Očakávame súlad s víziou školy, manažérske a prirodzené vodcovské schopnosti, úctu k ľuďom, poctivosť a slušnosť. Samostatnosť, dôslednosť, pro-klientskú orientáciu.

      Pracujeme na analýze rozšírenia školy o ďalšie pobočky v horizonte niekoľkých rokov. Úlohou členov manažmentu bude aj zastrešenie procesu rozvoja a rozširovania školy v tomto smere.

      Okrem životopisu očakávame aj motivačný list, ktorého obsahom bude stručná predstava o pôsobení v manažmente školy, aký bude prínos kandidáta pre školu, prečo sa o túto pozíciu uchádza a čo od nej očakáva (čo mu môže dať).

      U každého kandidáta očakávame referencie poukazujúce na jeho praktické skúsenosti s rovnakou alebo podobnou prácou.
      S prvými kandidátmi sa stretneme v novembri, preto nás prosím kontaktujte už v priebehu októbra.
    • Stážista

     • Úväzok:
      2-6 hodín týždenne
      Dátum nástupu:
      po dohode
     • Požiadavky:
      Ponúkame stáž pre študentov – budúcich učiteľov alebo vychovávateľov v rozsahu 2 – 6 hodín týždenne v 1. a 2. ročníku ZŠ. Možnosti stáže - podľa dohody: druhý učiteľ na vyučovaní, pomocný vychovávateľ v školskom klube, vedenie záujmového krúžku.
      Očakávame seriózny a zodpovedný prístup. Ponúkame možnosť sebarealizácie, získania praxe, podporu kreativity. Po absolvovaní stáže a ukončení VŠ možnosť zamestnať sa v našej škole.
      Na našej škole učíme čítanie metódou Sfumato (splývavé čítanie), písať Comenia scriptom, matematiku učíme Hejného metódou.
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Informácie pre záujemcov o štúdium: +421 948 697 080 Felix klub: Kika / Renča: +421 948 840 985 Bernard: +421 948 196 201 Baška: +421 948 840 985 Ľudka: +421 948 261 740 Zorka: +421 948 478 430 Andrej: + 421 948 925 199 Sisa: +421 948 078 630
   • Haanova 28, 851 04 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie