• Manažérske pozície

    • Člen vedenia školy

     • Úväzok:
      Plný úväzok
      Dátum nástupu:
      Po dohode, najskôr 1. januára 2018
     • Požiadavky:
      Hľadáme vhodných kandidátov na rozšírenie nášho tímu na úrovni manažmentu školy / siete škôl. Očakávame súlad s víziou školy, manažérske a prirodzené vodcovské schopnosti, úctu k ľuďom, poctivosť a slušnosť. Samostatnosť, dôslednosť, pro-klientskú orientáciu.

      Pracujeme na analýze rozšírenia školy o ďalšie pobočky v horizonte niekoľkých rokov. Úlohou členov manažmentu bude aj zastrešenie procesu rozvoja a rozširovania školy v tomto smere.

      Okrem životopisu potrebujeme aj motivačný list, ktorého obsahom bude stručná predstava o pôsobení v manažmente školy, aký bude prínos kandidáta pre školu, prečo sa o túto pozíciu uchádza a čo od nej očakáva (čo mu môže dať).

      U každého kandidáta očakávame referencie poukazujúce na jeho praktické skúsenosti s rovnakou alebo podobnou prácou.
      Životopis a motivačný list prosím pošlite do 18.11.2017 na praca@skolafelix.sk