• Pravidlá školy

   •  

    Chceme sa v Škole FELIX cítiť šťastní. Preto máme práva, ktoré nesmie nik porušovať. Patria všetkým, ktorí sú súčasťou Školy FELIX:

     

    1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.

    2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.

    3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.

    4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.

    5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.

    6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.

    7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

     

    Stiahnite si pravidlá školy - moje práva

    Vnútorný poriadok školy