• Felix klub

   • Felix klub


   • Na doobedňajšie vyučovacie bloky prirodzene nadväzuje poobedňajší Felix klub.

    Vo Felix klube preferujeme zmysluplné aktivity, počas ktorých deti majú možnosť tráviť čas vonku, tvoriť, odpočívať, hrať sa, pripravovať sa na ďalší deň v škole - najmä si ich môžu sami vybrať!


    Prosíme Vás, aby ste dodržiavali časy vyzdvihovania detí z klubu, počas aktivít nás (a najmä Vaše deti) Vaše príchody rušia v rozbehnutej práci (odchodom detí z klubu, komunikáciou a pod.)

    Záľubky a spoločné aktivity si deti vyberajú podľa ponuky na magnetickej tabuli, ktorá visí za vstupnými dverami po pravej strane. Prváci si začnú aktivity vyberať až v druhom polroku, aby toho na nich nebolo zo začiatku priveľa. Aktivity budú mať zatiaľ organizované spoločne so svojimi vychovávateľmi v klube.


     

    Telefónne čísla na našich klubistov nájdete v sekcii Kontakt

     


     

    Ak si želáte, aby Vaše dieťa chodilo domov zo školy / klubu samé, vyplňte túto žiadosť a odovzdajte ju na recepcii školy: ziadost_SKD_bezsprievodu.pdf

     


     

    Klub na našej škole funguje aj pre žiakov 2.stupňa.

    Je v ňom voľnejší režim, no stále plati pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. 

    Program vzniká a vytvára sa po dohode s deťmi. Niekedy je samostatný pre žiakov 2. stupňa, niekedy je zmiešaný s ostatnými ročníkmi. Majú možnosť ísť aj von, športovať, objavovať.

    Je vyhradená samostatná miestnosť na štúdium, kde môžu deti spoločne pracovať na projektoch, aktivitách, úlohách, miestnosť, kde môžu študovať, čítať alebo sa venovať iným aktivitám, na ktoré potrebujú ticho a kľud.

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Kika Mlynarovičová / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Renča Kontárová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Majka Tomová / Pandy (pondelok - štvrtok): +421 948 697 115 Bernard Brisuda / Pandy (piatok): +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Sisa Mrišová / Včely + Mravce: +421 948 078 630 Andrej Svetko / Svište + Surikaty: +421 948 925 199 Peťo Suja, Adam Slovák / Sovy: +421 948 925 199
   • Haanova 28, 851 04 Bratislava pôsobisko: Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie