• Felix klub

   • Felix klub


   • Na doobedňajšie vyučovacie bloky prirodzene nadväzuje poobedňajší Felix klub.

    Vo Felix klube preferujeme zmysluplné aktivity, počas ktorých deti majú možnosť tráviť čas vonku, tvoriť, odpočívať, hrať sa, pripravovať sa na ďalší deň v škole - najmä si ich môžu sami vybrať!


    Prosíme Vás, aby ste dodržiavali časy vyzdvihovania detí z klubu, počas aktivít nás (a najmä Vaše deti) Vaše príchody rušia v rozbehnutej práci (odchodom detí z klubu, komunikáciou a pod.)

    Záľubky a spoločné aktivity si deti vyberajú podľa ponuky na magnetickej tabuli, ktorá visí za vstupnými dverami po pravej strane. Prváci si začnú aktivity vyberať až v druhom polroku, aby toho na nich nebolo zo začiatku priveľa. Aktivity budú mať zatiaľ organizované spoločne so svojimi vychovávateľmi v klube.


    Režim počas klubu:

    obed - 14:45                     

       voľná hra von (na vstupných dverách visí vždy papier s informáciou, kde sa ktorá trieda nachádza)

    14:45 - 15:00

       možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

    15:00 - 16:00

       záľubka (organizovaná aktivita, počas ktorej Vás prosíme, aby ste deti vyzdvihovali  len v nevyhnutných   prípadoch), krúžky

    16:00 - 16:15

       možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

    16:15 - 17:00

       spoločná aktivita (organizovaná aktivita, počas ktorej Vás prosíme, aby ste deti vyzdvihovali len v nevyhnutných prípadoch)

    17:00 - 17:30

       voľná hra

     


     

    Telefónne čísla na našich klubistov nájdete v sekcii Kontakt

     


     

    Ak si želáte, aby Vaše dieťa chodilo domov zo školy / klubu samé, vyplňte túto žiadosť a odovzdajte ju na recepcii školy: ziadost_SKD_bezsprievodu.pdf

     


     

    Klub na našej škole funguje aj pre žiakov 2.stupňa.

    Je v ňom voľnejší režim, no stále plati pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. 

    Program vzniká a vytvára sa po dohode s deťmi. Niekedy je samostatný pre žiakov 2. stupňa, niekedy je zmiešaný s ostatnými ročníkmi. Majú možnosť ísť aj von, športovať, objavovať.

    Je vyhradená samostatná miestnosť na štúdium, kde môžu deti spoločne pracovať na projektoch, aktivitách, úlohách, miestnosť, kde môžu študovať, čítať alebo sa venovať iným aktivitám, na ktoré potrebujú ticho a kľud.