• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Prostredníctvom tohto formulára záväzne prihlasujete Vaše dieťa na zápis do 1. ročníka SZŠ Felix od septembra 2018.

  Vo formulári prosím uveďte aj "prechodné bydlisko" v prípade, že máte inú korešpondenčnú adresu, ako adresu trvalého bydliska.

  Alergie, zdravotné problémy a iné špeciálne informácie o dieťati prosím napíšte do poznámky vo formulári.

  Formulár vyplňte prosím s DIAKRITIKOU.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: