• Blogy

   • You are Slovak!
    • You are Slovak!

    • 11.11.2017 00:28
    • Píše Majo Lezo:

     Legenda hovorí, že prvý septembrový deň prišlo veľa detí domov so slovami: "Máme v škole Angličana!". Ubehlo pár týždňov a žiaci sa od starších spolužiakov, ktorí majú so záhadným Majom dejepis i od tých, čo majú skautský krúžok, dozvedeli, že ten Angličan asi nie je celkom Angličan.
    • Ako to vyzerá teraz? Väčšina deti už je presvedčená o mojom slovenskom pôvode, ale chýba im priamy dôkaz. Na hodinách počujú odo mňa len angličtinu (okrem jednej funky vsuvky v nemčine). Sú prípady, kedy sa nepochopíme, nerozumieme si alebo niekto nedokáže prísť na vhodné anglické slovíčko. Vtedy prichádza popis, pantomíma alebo nakreslenie. A doteraz  sme takto zatiaľ prišli na každé slovíčko (pokiaľ som ho vedel, lebo kto by vedel kotolníka po anglicky z hlavy :-) ).


     Verím, že tento prístup má význam a pomôže deťom zdokonaliť sa v jazyku. Ani kamaráti zo zahraničia nebudú vedieť zázračne po slovensky a budú sa musieť dohodnúť. Jedným z pozitívnych dôkazov pre mňa bývajú občasné pokusy presvedčiť ma o tom, že som Slovák, a tie prebiehajú celé v angličtine :-).
      

    • Naspäť na zoznam článkov